เมื่อคุณเริ่มมองหาที่จะซื้อ ตลับหมึก เพื่อเปลี่ยนในเครื่องปริ้นเตอร์ของคุณ สิ่งแรกที่จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างได้อย่างดี นั่นคือ ค่าใช้จ่ายที่แตกต่างระหว่างตลับหมึกแท้และตลับหมึกเทียบเท่า รวมถึงอุปกรณ์การเติมหมึกเข้าไปในตลับหมึก

คุณมีทางเลือกที่หลากหลายและคุ้มค่าต่อค่าใช้จ่าย และถ้าทางเลือกการใช้ ตลับหมึกเทียบเท่า ชุดอุปกรณ์เติมหมึก หรือ แทงค์หมึก นั้นสามารถทำให้คุณได้งานในคุณภาพงานเทียบเท่ากับการเลือกใช้ ตลับหมึกแท้ ก็ตาม จึงเป็นอีกคำตอบหนึ่งที่คุณจะได้ทางเลือกที่คุ้มค่าเงินที่สุด

สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้ใช้คืออะไร

ผู้ที่ใช้ หมึกเทียบเท่า โดยทั่วไปนั้น สามารถใช้งานได้ตรงตามคุณภาพ และปริมาณตามความต้องการ ” ซึ่งคุณภาพสินค้าของ FASTTONER ได้ผ่านการตรวจสอบและรับประกันเรื่องคุณภาพเป็นอย่างดี

จากผลการพิสูจน์และตรวจสอบแล้วว่า คุณภาพนั้นไม่ได้มีความแตกต่างแต่อย่างใด จะแตกต่างกันก็เพียงแต่เรื่องของราคา ที่ราคาถูกกว่า ปริมาณที่ให้ได้มากกว่า เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ และไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เกิดปัญหา หรือเป็นการหลอกลวงผู้ใช้อย่างแน่นอน

ด้วยเหตุผลที่ว่า การเป็น ผู้ผลิตตลับหมึก และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในเครื่องพิมพ์เท่านั้น เราจึงไม่ได้ผลิตเครื่องปริ้นเตอร์ ดังนั้น ตลับหมึก น้ำหมึก และอุปกรณ์การเติมหมึกคือ สินค้าหลักของเรา ไม่ใช่สินค้าผลิตมาเพื่อเป็นสินค้ารองในการเพิ่มรายได้ให้แก่เรา เราจึงมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์จากการซื้อสินค้าเรามากที่สุด อีกทั้งจะต้องไม่ก่อปัญหาในการใช้เครื่องปริ้นเตอร์ทุกประเภทของผู้ใช้ด้วย และนี่คือเหตุผลที่เราจำหน่ายสินค้าได้ถูกกว่าสินค้าของแท้

ข้อเสนอแนะ


เครื่องปริ้นเตอร์ แต่ละยี่ห้อจะมีวิธีการผลิตตลับหมึกแตกต่างกันไปตามเทคโนโลยีของตน เช่น Epson, Canon, Brother จะผลิตเครื่องปริ้นเตอร์แบบมีหัวพิมพ์ติดอยู่กับตัวเครื่องปริ้น และแยกสีออกเป็นตลับไป  ดังนั้นเมื่อสีใดสีหนึ่งหมดคุณสามารถเปลี่ยนตลับแบบแยกสีได้ ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งตลับ และเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น คุณอาจใช้วิธีการเติมหมึกเข้าไปในแต่ละสี หรือ ติดแทงค์หมึก เพื่อสามารถพิมพ์ได้ปริมาณมากตามความต้องการ และไม่ต้องซื้อตลับเปลี่ยนบ่อยๆ

ในส่วน HP และ Lexmark ผลิตเครื่องปริ้นเตอร์แบบที่หัวพิมพ์ติดอยู่ตลับหมึก ทำให้เมื่อหมึกหมดจำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งตลับหมึก แต่ตลับหมึกเหล่านี้ สามารถนำมา re-cycle ได้อีก โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพหัวพิมพ์ และเติมหมึกเข้าไป แบบ Remanufactured

สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการใช้ตลับหมึกเดิมสามารถทำได้เองโดยเพียงเติมหมึกเข้าไปด้วยวิธีการง่าย ๆ เนื่องจากตลับหมึกเหล่านี้เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก อาจต้องใช้ระยะเวลานานเป็นร้อยหรือเป็นพันปีกว่าจะย่อยสลายได้หมด