เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. ตลับหมึกเลเซอร์ Fasttoner

สามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า(สินค้าอยู่ในสภาพสมบรูณ์) และรับประกันสินค้า 1 ปี (กรณีสินค้าชำรุด จากการผลิต) ใช้ไปแล้วไม่เกิน 20% บริษัทจะนำเดินการเปลี่ยนตลับใหม่ให้
บริษัทไม่รับผิดชอบความเสียหายจากการใช้งานไม่ปกติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ถูกโจรกรรม ลูกแม็กติด และอื่นๆ

2. ตลับหมึกเลเซอร์แท้

สามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า (สินค้าและกล่องอยู่ในสภาพสมบรูณ์) และ เงื่อนไขการรับประกันอื่นๆให้เป็นไปตามที่บริษัทผู้ผลิตเป็นคนกำหนด

3. เครื่องปริ๊นเตอร์

สามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า(สินค้าและกล่องอยู่ในสภาพสมบรูณ์) และ เงื่อนไขการรับประกันอื่นๆให้เป็นไปตามที่บริษัทผู้ผลิตเป็นคนกำหนด

4. เครื่องเช่า

ผู้ให้เช่าเป็นผู้ดูแลและชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อม บำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารดังกล่าว ในกรณีการใช้งานปกติ ยกเว้นความเสียหายจากการใช้งานไม่ปกติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ถูกโจรกรรม ลูกแม็กติด และอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ให้ยืดตามสัญญาฉบับเต็มที่ได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร

5. ตลับหมึก

เมื่อใช้หมดแล้วถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า ให้ผู้เช่านำส่งคืนบริษัทผู้ให้เช่า

ในการคืนสินค้า ลูกค้าต้องจัดส่งสินค้าพร้อม ใบเสร็จ หรือ ใบกำกับภาษี และติดต่อมาที่บริษัทตามเบอร์ 088-887-7898