คุณสมบัติ

Fast Ink ผลิตขึ้นโดยโรงงาน และวัสดุที่ได้มาตฐาน USA ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO9001 , ISO14001 ,ISO 19752 และ ISO 19798 RoHS (ข้อกำหนดของสหภาพยุโรปว่าด้วยเรื่องการ ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) ,CE (ข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบของสหภาพยุโรป)

ด้วยเทคโนโลยี นาโนฟิวเตอร์ ที่ช่วยกรองหมึกให้มีความบริสุทธิ์มากถึง 99.8% ช่วยลดปัญหาหัวพิมพ์ตัน สีไม่ออก ทำให้พิมพ์งานลื่นไหล ไม่มีสะดุด ถนอมหัวพิมพ์ให้ยืดอายุ การใช้งานได้ยาวนานขึ้น