วิธีการชำระเงินทั้ง 4 ช่องทาง

วิธีการชำระแบบโอนเงิน

วิธีการชำระโดยเครดิตหรือเดบิตการ์ด

วิธีการชำระโดยเคาท์เตอร์เซอร์วิซ

วิธีการชำระผ่านลาซาด้า